Repase motoru

- nejprve vyndání motoru s převodovkou z auta ven

- následuje kompletní odstrojení motoru, demontáž víka, speciálním Audi nástavcem povolení šroubů na hlavě a její následné sundání
- v prostředních dvou válcích je vidět důkaz o tom, že se voda dostala tam kam neměla

- změření sundané hlavy mělo jasný ortel, její odvoz na srovnání

- turbo bylo odvezeno na kompletní repas a z původního zbyl v podstatě jenom obal
- dále byly zakoupeny nové rozvody včetně vodní pumpy a samozřejmě všechna těsnění

- srovnanou hlavu náš motorář Zdenek Sobotka opět nastrojil a proběhla kompletace motoru

- po kontrole spojky se vyměnilo její ložisko
- následovala zpětná montáž motoru a zapojení všech komponentů

Za pomoc při opravě samozřejmě děkuji hlavně šéfmechanikovi Pavlovi Skalickému. Poděkování patří i motoráři Zdenkovi Sobotkovi a Standovi Bousovi za pomoc se sháněním dílů a technickým konzultacím při opravě.